Skip to content Skip to footer

För att ha möjlighet till en holistisk påverkan måste man vara med i tid för att ta del av alla förutsättningar.

Att erhålla markanvisningar på kommunal mark genom i nära samarbete med kommuner driva hållbarhet och innovation inom utveckling och förvaltning av klimateffektiva och socialt hållbara bostäder

Leave a comment