Skip to content Skip to footer

222 Lägenheter i Bandhagen

Vid korsningen Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen ska fyra bostadskvarter med sammanlagt cirka 380 lägenheter byggas. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med planerad bebyggelse i kvarteret Lådkameran, på andra sidan Grycksbovägen, skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Örby 4:1 vid kvarteret Diabilden.

Leave a comment