Skip to content Skip to footer

Vid korsningen Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen ska vi upprätta ett av de fyra bostadskvarter med sammanlagt cirka 380 lägenheter. Bostäderna är tänkta att skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Örby 4:1 vid kvarteret Diabilden. Bebyggelsen är högst mot Örbyleden och trappas sedan ner söderut mot den befintliga bebyggelsen. Förutom bostäder planeras även verksamhetslokaler, kontor och föreningslokaler i bottenvåning mot Örbyleden och Grycksbovägen.

Läs mer om projektet här

Området i Bandhagen där vi upprättar Kvarter B om 175 lägenheter.