Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nordiska Bostad avtalar nybyggnation i Stockholm med 174 lägenheter i Bandhagen.

Vid korsningen Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen ska vi upprätta ett av de fyra bostadskvarter med sammanlagt cirka 380 lägenheter. Bostäderna är tänkta att skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Örby 4:1 vid kvarteret Diabilden. Bebyggelsen är högst mot Örbyleden och trappas sedan ner söderut mot den…

Read More

Nordiska Bostad utvecklar ny stadsdel i Kista med 223 hyresrätter och förskola.

Kista äng, ny stadsdel i kista. Kista äng växer fram etappvis. Totalt byggs cirka 1 600 bostäder, fördelade på bostadsrätter, hyresrätter samt studentbostäder. Studentbostäderna planeras bli en blandning av enskilda boenden samt kompisboenden. PROJEKTINFORMATION Område Kista, Stockholm Klicka här för karta. Ägarform Hyresrätter, Förskola Antal bostäder 224 St. Inflyttning Qx 202x PROJEKTSTATUS Exploatering Planering Produktion …

Read More